Zaznacz stronę

W dzisiejszych czasach ataki cybernetyczne stają się coraz bardziej zaawansowane i powszechne. Organizacje muszą być czujne i krok przed potencjalnymi zagrożeniami, regularnie przeprowadzając audyty cyberbezpieczeństwa lub testy terenowe. Dzięki nim można ocenić gotowość do obrony przed cyberatakami.

Audyty cyberbezpieczeństwa pozwalają na dokładną ocenę, w jaki sposób organizacja zabezpiecza dostęp do swoich zasobów sieciowych oraz chroni się przed atakami cybernetycznymi. Przeprowadzenie dokładnej analizy klientów, punktów końcowych, połączeń sieciowych, segmentacji i usług pozwala zidentyfikować słabe punkty, które mogłyby zostać wykorzystane przez cyberprzestępców.

W każdej ocenie bezpieczeństwa  można wyróżnić cztery kluczowe zadania:

Fizyczne Zlokalizowanie Punków Końcowych i Węzłów Sieciowych

Audyt cyberbezpieczeństwa rozpoczyna się od dokładnego zlokalizowania wszystkich punktów końcowych i węzłów sieciowych w organizacji. Dlaczego to ważne? Brak informacji o rozlokowaniu zasobów może prowadzić do nieuprawnionego dostępu do sieci. Rozpowszechnione urządzenia, które nie są fizycznie zidentyfikowane, stanowią potencjalne zagrożenie.

 • Dokładna Inwentaryzacja
   Pierwszym krokiem jest stworzenie dokładnej inwentaryzacji wszystkich urządzeń podłączonych do sieci, w tym zarówno tych przewodowych, jak i bezprzewodowych. To pozwoli na monitorowanie każdego punktu końcowego.

 • Fizyczne Oznaczenia
  Warto również rozważyć oznaczenie fizyczne urządzeń, aby można je było jednoznacznie zidentyfikować.

 • Monitorowanie Sieci
  Po zlokalizowaniu urządzeń konieczne jest utrzymanie ciągłego monitoringu sieci, aby wykryć ewentualne nieautoryzowane działania.

 • Zgodność z Przepisami
  Znajomość fizycznego położenia punktów końcowych jest niezbędna również do spełnienia wymogów regulacyjnych i zgodności z politykami bezpieczeństwa.

Precyzyjna Klasyfikacja Urządzeń Końcowych

W trakcie audytu cyberbezpieczeństwa klasyfikacja urządzeń jest kluczowym elementem. Dzięki niej można dokładnie ocenić, jakie ryzyko niesie ze sobą każde urządzenie.

 • Rozpoznanie i kategoryzacja
  Każde urządzenie powinno być przypisane do odpowiedniej kategorii, takiej jak komputer biurowy, drukarka, punkt dostępu itp.

 • Ocena Ryzyka
  Po wstepnej klasyfikacji można przeprowadzić ocenę ryzyka względem każdej grupy naszych urządzeń. Przykładowo – elementy systemu IoT będą wymagać innych zabezpieczeń niż biurowe komputery.

 • Polityki Bezpieczeństwa
  Klasyfikacja pozwala na zastosowanie odpowiednich zasad bezpieczeństwa do różnych kategorii urządzeń, co zwiększa ogólną ochronę sieci.

Analiza Konfiguracji i Segmentacji Sieci

Błędnie skonfigurowane węzły sieciowe mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa. Dlatego kluczowym zadaniem w audycie jest dokładna analiza konfiguracji i segmentacji sieci.

 • Identyfikacja Błędów Konfiguracyjnych
  Audyt powinien obejmować identyfikację błędów w konfiguracji urządzeń sieciowych, które mogą stwarzać podatności.

 • Analiza Segmentacji
  Segmentacja sieci jest ważna dla izolacji potencjalnych zagrożeń. W trakcie audytu trzeba ocenić, czy segmentacja jest właściwie skonfigurowana.

 • Zarządzanie Dostępem
  Audyt powinien również sprawdzić, czy zasady zarządzania dostępem są prawidłowo wdrożone i egzekwowane.

Weryfikacja Usług Sieciowych

Usługi sieciowe, takie jak DHCP, DNS i VPN, stanowią kluczowy element infrastruktury sieciowej. Weryfikacja, czy są one zgodne z najlepszymi praktykami, jest niezwykle ważna.

 • Sprawdzenie Konfiguracji Usług
  Audyt powinien obejmować sprawdzenie konfiguracji usług sieciowych pod kątem zgodności z najlepszymi praktykami i bezpieczeństwem.

 • Testowanie Wydajności
  Warto również przetestować wydajność tych usług z perspektywy klienta, aby upewnić się, że działają zgodnie z oczekiwaniami.

 • Zabezpieczenia Przed Atakami
  W trakcie audytu konieczne jest również sprawdzenie, czy usługi te są odpowiednio zabezpieczone przed atakami typu spoofing czy eavesdropping.

NetAlly CyberScope™, rozwiązanie na problemy z cyberbezpieczeństwem

W tym roku firma NetAlly, lider w dziedzinie ręcznych analizatorów sieci, wprowadziła na rynek CyberScope. Jest to pierwszy na świecie przenośny handheld do analizy cyberbezpieczeństwa. CyberScope, w jednym miejscu integruje wiele narzędzi sprzętowych i programowych, które do tej pory były używane oddzielnie. Workflow z tym nowym narzędziem rozpoczyna się od wykrycia wszystkich urządzeń w sieciach przewodowych i bezprzewodowych. Następnie klasyfikuje te urządzenia na podstawie ich profilu zagrożeń. Analogicznie identyfikuje sposób połączenia urządzeń i tworzy dokładne mapy topologii sieci. Po zebraniu danych wykorzystuje kombinację specjalnie zbudowanych analizatorów NetAlly zintegrowanych z Nmap do oceny uzyskanych wyników. Wyniki, w tym wykryte luki w zabezpieczeniach sieci, są następnie wyświetlane za pomocą uproszczonego interfejsu użytkownika.