Zaznacz stronę

LiveAction

Firma powstała z połączenia przedsiębiorstw LiveAction, Savvius oraz WildPackets. LiveAction jest firmą dostarczającą oprogramowanie do zarządzania wydajnością sieci, wizualizacji oraz analizy. Obecnie jest liderem w zakresie analityki i bezpieczeństwa sieci na poziomie pakietów. Rozwiązania marki LiveAction umożliwią specjalistom ds. bezpieczeństwa identyfikację, zrozumienie i reagowanie na wyzwania związane z wydajnością oraz ochroną sieci.

Jednym z pierwszych produktów przedsiębiorstwa był EtherPeek (analizator protokołów dla sieci Ethernet) dla komputerów Macintosh. Wersja analizatora dla Microsoft Windows została wydana w 1997 roku. W 2001 roku do portfolio firmy dodano AiroPeek, umożliwiający obsługę bezprzewodowych sieci IEEE 802.11 (Wi-Fi). Dwa lata później (2003 rok) na rynek wypuszczono programowy rejestrator sieciowy OmniEngine Distributed Capture Engine.

Oferta producenta:

LiveNX  – Network Monitoring Software

Oprogramowanie do zarządzania i monitorowania sieci LiveNX zapewnia widoczność całej sieci na jednej platformie, dzięki czemu można zoptymalizować wydajność w dowolnym miejscu sieci, w którym zdarzają się incydenty.

LiveCapture –  Packet Capture and Analysis

Oprogramowanie do przechwytywania pakietów korporacyjnych do monitorowania i rozwiązywania problemów z bardzo dużymi złożonymi sieciami, zoptymalizowane pod kątem wydajnego przechwytywania i wyszukiwania pakietów, urządzenia LiveCapture zwiększają widoczność dzięki zaawansowanej analizie problemów z siecią, aplikacjami i bezpieczeństwem w zdalnych lokalizacjach, oddziałach i centrach danych.

LiveWire – Extend Network Monitoring

Skalowalny pakiet do przepływu sieciowych danych zapewniający szczegółowy wgląd w dowolne miejsce. LiveWire integruje się z LiveNX, aby rozszerzyć monitorowanie sieci i rozwiązywanie problemów dzięki wydajnym urządzeniom do przechwytywania pakietów i oprogramowaniu do analizy.

Omnipeek – Network Protocol Analyzer

System Omnipeek to wysokowydajny analizator protokołów sieciowych, zdolny do dekodowania tysięcy protokołów w celu szybkiego rozwiązywania problemów i diagnostyki sieci, wszędzie tam, gdzie występują problemy z siecią

LiveNA – Network and Application Anomaly Detection

LiveNA to urządzenie AIOps, które wykorzystuje uczenie maszynowe i heurystykę do zestawów danych sieciowych w celu zaawansowanego wykrywania anomalii i analiz predykcyjnych zapewniających głębsze zrozumienie naszej sieci.

LiveSP – Network Monitoring for Service Providers

Rozwiązanie służy do monitorowania i raportowania wydajności sieci dla globalnych dostawców usług (GSP) i dostawców usług zarządzanych (MSP). Dzięki zastosowaniu tego rozwiązania uzyskujemy pełną widoczność dla sieci wielodostępnych.

Produkty LiveAction są sprzedawane w ponad 60 państwach i są stosowane we wszystkich sektorach przemysłowych. Wśród klientów wyróżnić możemy Boeing, Chrysler, Fidelity, Motorola, Nationwide i wiele innych przedsiębiorstw, z których 80 procent znajduje się na liście Fortune 1000. Firma jest jednym z najlepszych partnerów Cisco, którego produkty są certyfikowane pod kątem współpracy z oprogramowaniem LiveAction.

Zapytaj o rozwiązania tego producenta naszego specjalistę:

Jarosław Kupiec

Business Development Director
tel. +48 (22) 24 84 000
j.kupiec@stovaris.pl