Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Cubro Omnia QM – CDR (Call Detail Record) nowej generacji

Nowa generacja Call Detail Record z wykorzystaniem platformy Cubro Omnia QM

Aby sprostać wyzwaniom związanym z ogromnym wzrostem ruchu, rosnącymi oczekiwaniami klientów i złożonością architektury sieci, firmy muszą zoptymalizować swoje narzędzia monitorujące i zapobiegać potencjalnym martwym punktom. Jednak wysokie koszty związane z monitorowaniem ruchu na płaszczyźnie użytkownika i obciążenie związane z zapewnieniem wyjątkowej obsługi klienta przy jednoczesnym proaktywnym rozpatrywaniu reklamacji dodatkowo komplikują sprawę. Dodatkowo, pojawienie się technologii 5G i wysoki całkowity koszt posiadania (TCO) dla istniejących rozwiązań monitorujących zwiększają istniejącą złożoność. Wdrażając skuteczne strategie i rozwiązania, firmy mogą zwiększyć wydajność monitorowania, sprostać wymaganiom klientów, usprawnić zarządzanie siecią i złagodzić wyzwania związane z 5G i wysokim całkowitym kosztem posiadania, zapewniając bardziej wydajną i zorientowaną na klienta pracę.

Cubro Omnia QM: Rozwiązanie do ekstrakcji metadanych oparte na oknach czasowych w celu zmniejszenia śladu monitorowania

Cubro oferuje rozwiązanie, które pomaga systemom monitorowania i analizy osiągnąć swoje cele – lepiej zrozumieć abonentów przy jednoczesnym obniżeniu kosztów monitorowania i analizy.

Monitorowanie warstwy użytkownika z wyodrębnianiem CDR

Dzięki ekstrakcji CDR (Call Detail Record), zasilanej przez innowacyjne, inteligentne karty sieciowe Cubro Omnic, operatorzy mogą skutecznie wyodrębniać, optymalizować i monitorować dane. Rozwiązanie to znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na duże zasoby sprzętowe i programowe.

Karty Omnic analizują i przetwarzają ruch w płaszczyźnie użytkownika (U-plane) i sygnalizacji (C-plane) w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie koreluje informacje z płaszczyzny U i C i generuje raporty CDR, które są wysyłane do odpowiednich systemów, gdzie są wykorzystywane do monitoringu, analizy danych. Dodatkowo operator może ujarzmić ciągle rosnącą ilość danych, używając ich do analityki biznesowej (np. tworząc statystyki zachowań abonentów).

Rola głębokiej inspekcji pakietów (DPI)

Deep packet inspection (DPI) to proces sprawdzania zawartości pakietów sieciowych na poziomie granularnym. Wykorzystanie DPI pomaga operatorom na zbadanie payloadu każdego pakietu i wyodrębnienie z niego cennych informacji. Dane te mogą zapewniać wykrywanie aplikacji lub zasilać narzędzia cyberbezpieczeństwa. Karty Omnic przeprowadzają analizę i przetwarzanie płaszczyzny użytkownika (U-plane) w czasie rzeczywistym za pomocą techniki DPI.

Rozwiązanie obejmuje filtrowanie ruchu w oparciu o adres IP użytkownika, IMSI i MSISDN abonenta oraz wykrywanie aplikacji. Filtry te umożliwiają operatorom selektywne badanie określonych aspektów ruchu sieciowego, koncentrując się na istotnych danych do dalszej analizy. DPI identyfikuje i filtruje interesujące pakiety, optymalizując wykorzystanie zasobów sprzętowych i programowych.

Jednym z rezultatów tego rozwiązania jest generowanie rekordów CDR. Rekordy te zawierają wyodrębnione i skorelowane informacje z ruchu w płaszczyźnie U i C. DPI umożliwia filtrowanie danych, na przykład na podstawie aplikacji, umożliwiając w ten sposób wyodrębnienie tylko istotnych danych, zapewniając mniejsze ilości danych potrzebnych do zaawansowanego monitorowania, analizy danych i analizy biznesowej.

Rozwiązanie Omnia QM opiera się na:

  • Filtrowaniu ruchu na podstawie adresu IP użytkownika
  • Load Balancingu dla wewnętrznego IP tuneli GTP
  • Wykrywaniu aplikacji
  • Generowaniu raportów CDR, które są wysyłane do repozytorium danych klienta i analityki.
Jak działa rozwiązanie Cubro Omnia QM

Korzyści z Omnia QM

Wysoki współczynnik kompresji, który skutkuje znacznymi oszczędnościami kosztów
Współczynnik kompresji do 1000:1 oznacza, że jeśli przepustowość wynosi 1000 Gb/s z nieprzetworzonymi pakietami, rozwiązanie oparte na CDR wymaga tylko 1 Gb/s. Rozwiązanie Cubro znacznie zmniejsza koszty inwestycji klientów w systemy analityczne i monitorujące, obniżając CAPEX.

Kompaktowa konstrukcja sprzętowa skutkująca niższym śladem węglowym sprzętu
Zaawansowane rozwiązanie Cubro Omnic umożliwia wydajne zarządzanie ruchem za pomocą tylko jednego serwera, zdolnego do obsługi 40 Gb/s ruchu na Omnic, maksymalnie 10 kart. Kompaktowa konstrukcja sprzętowa maksymalizuje wydajność i zmniejsza zużycie energii, wymagania dotyczące chłodzenia i przestrzeń w szafie. Dlatego też takie podejście zmniejsza całkowity CAPEX i OPEX.

Płynna skalowalność
Rozwiązanie Cubro oferuje doskonałą skalowalność bez potrzeby tworzenia dodatkowej przestrzeni w szafie, o ile nie zostanie osiągnięty limit 10 kart Omnic. Możesz łatwo zwiększyć swoją pojemność, dodając kolejną kartę Omnic, umożliwiając podejście „płać w miarę wzrostu”.

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury
Rozwiązanie płynnie integruje się z istniejącą infrastrukturą TAP i NPB. Ta kompatybilność zapewnia płynne przejście i obniża CAPEX, wykorzystując obecne inwestycje.