Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Internet Rzeczy Medycznych (IoMT)

IoMT (ang. Internet of Medical Things) to w pełni połączona infrastruktura urządzeń medycznych, aplikacji oraz systemów i usług zdrowotnych. Jest to rozszerzenie zagadnienia i idei iHealthcare mocno promowanej przez lidera rynku przemysłowego (IIoT) i wiodącego gracza na globalnym rynku opieki zdrowotnej firmę Advantech.

Ciągły wzrost liczby urządzeń podłączanych do sieci medycznej, „usieciowienie” sprzętu, który dotychczas działał jako odrębna jednostka oraz wprowadzanie do sieci medycznej czujników i urządzeń wykorzystywanych w domu pacjenta, zwiększa przesył danych oraz powoduje problemy związane z kompatybilnością. Łączność pomiędzy urządzeniami medycznymi a czujnikami usprawnia zarządzanie danymi oraz prowadzi do ogólnej poprawy opieki zdrowotnej nad pacjentem. Znaczącej poprawie ulega zatem opieka zarówno wewnątrz wszelkich placówek medycznych, jak i w lokalizacjach zewnętrznych, takich jak domy pomocy społecznej lub osobiste mieszkania pacjentów. Reasumując rozwiązania IoMT mocno wspierają politykę telemedycyny skupioną na pacjencie, łączą szpitale, przychodnie, placówki opieki zdrowotnej w celu integracji zasobów medycznych i zapewnienia sieci opieki na odległość, która może reagować na zdalnych pacjentów w czasie rzeczywistym. Teleporady nie tylko odciążają placówki medyczne, ale także umożliwiają świadczenie wysokiej jakości opieki zdrowotnej.

Obecnie jako główne urządzenia Internetu Rzeczy Medycznych (IoTM) wymieniane są medyczne urządzenia mierzące parametry życiowe człowieka, inteligentne implanty, systemy błyskawicznej komunikacji (tutaj podobnie jak w typowych systemach IoT węzły sieci komunikują się między sobą bezpośrednio, bez udziału człowieka). Urządzenia same łączą się z odbiornikami znajdującymi się w gabinecie lekarza lub w szpitalu. Dzięki temu bez wychodzenia z domu pacjent uzyska poradę lekarską, a do osób starszych, które źle się poczują, automatycznie zostanie wezwana karetka. W sieciach medycznych łączonych z IoMT komunikować się będą również usieciowione sprzęty medyczne. Ponadto coraz częściej niektóre przemysłowe zastosowania IoT są przenoszone do branży medycznej, m.in. badanie ruchu (przemieszczanie się) po obiekcie, sterowanie instalacjami,  oświetleniem, a nawet prowadzenie inwentaryzacji wyposażenia szpitalnego.

Bezpieczeństwo systemów IoMT

Ciągły wzrost i stopień skomplikowania liczby podłączonych urządzeń medycznych do sieci, które są w stanie generować, zbierać, analizować i przesyłać dane o zdrowiu pacjenta do repozytorium na serwerach lokalnych lub w chmurze powoduje koniczność większej ochrony tych danych.

Ogromne ilości urządzeń IT w służbie zdrowia i medycznych urządzeń IoT służą do opieki nad pacjentami i usprawniają pracę kliniczną w organizacjach opieki zdrowotnej, jednakże są bardzo podatne na cyberataki. Podłączone urządzenia medyczne są ogromnym wyzwaniem dla informatyki medycznej – biomedycznej i organizacji zajmujących się bezpieczeństwem. Takich urządzeń nie można odłączyć ze względu na ich kluczową rolę w opiece nad pacjentem. Zatem wszelkie ataki zagrażają bezpieczeństwu pacjentów, poufności danych i dostępności usług medycznych.

W naszej ofercie rozwiązań dla IoMT jest oprogramowanie do medycyny, które oferuje duże wsparcie w budowie systemu bezpieczeństwa danych medycznych. Rozwiązanie to poprawia dostępność informacji dotyczących zasobów oraz ogranicza ryzyko związane z bezpieczeństwem urządzeń medycznych. Zapewnia również kompleksowy wgląd w IT placówek służby zdrowia, poprzez wykrywanie i inteligentne profilowanie urządzeń medycznych oraz Internetu Rzeczy Medycznych (IoMT). Umożliwia jednocześnie ocenę ryzyka bezpieczeństwa, raportowanie zagrożeń i zestawianie informacji o urządzeniach pochodzących z wielu różnych źródeł danych.

Ta grupa produktów opiera się na rozwiązaniach firm:

Advantech | Milesight | Tektelic

Osoba kontaktowa:

Jakub Bala

Product Manager
tel. +48 609 807 177
j.bala@stovaris.pl

Hubert Jaworski

Product Manager
IoT & Industry 4.0 Solutions
tel. +48 609 104 305
h.jaworski@stovaris.pl