Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Serwis skanerów dokumentowych i wielkoformatowych

– marek Fujitsu, Panasonic i Graphtec

Firma Stovaris nieprzerwanie prowadząc działalność na polskim rynku IT od 1987 roku uzyskała wiele dystrybucji, znanych i docenianych na całym świecie producentów. Przez ponad 30 lat budowaliśmy swoją pozycję i rozbudowywaliśmy nasze portfolio usługowe związane z urządzeniami do digitalizacji dokumentów. Obecnie w naszej ofercie znajdują się rozwiązania takich marek jak Fujitsu, Panasonic czy Graphtec. Nasi specjaliści i inżynierowie dzięki uczestnictwu w wielu szkoleniach serwisowych przyczynili się do uzyskania przez Stovaris statusu autoryzowanego partnera serwisowego wyżej wymienionych marek. Doświadczenie i kwalifikacje umożliwiają nam świadczenie usług na wysokim poziomie. Tym samym jesteśmy w stanie wpierać naszych Partnerów w pełnym zakresie usług serwisowych (gwarancyjnych i pogwarancyjnych).

GWARANCJA – naszym Klientom i Partnerom biznesowym oferujemy możliwość rozszerzenia gwarancji zarówno dla nowych skanerów, jak również dla urządzeń, którym zakończyła się standardowa gwarancja producenta. Tym samym Użytkownicy mają możliwość przedłużenia okresu gwarancyjnego nawet do 7 lat, liczonych od chwili zakupu urządzenia. Zakres i warunki gwarancji dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klientów.

SERWIS – do rozszerzonej gwarancji Stovaris, Klienci mają możliwość dokupienia różnego rodzaju pakietów serwisowych: NBD (Next Business Day), czyli naprawa lub podstawienie sprawnego sprzętu w następnym dniu roboczym liczonym od daty zgłoszenia awarii; On-Site – to pakiet serwisowy, który gwarantuje naprawę na miejscu.
W ramach Serwisu Stovaris zaspakajamy również pozostałe, niestandardowe potrzeby, m.in. materiały eksploatacyjne w cenie pakietu.

KONSERWACJA – ta usługa pozwala utrzymać urządzenia w dobrym stanie technicznym. Przekłada się to bezpośrednio na unikanie niepotrzebnych przestojów, a w konsekwencji na obniżeniu związanych z nimi strat finansowych.

Jako wieloletni dystrybutor i partner serwisowy urządzeń do cyfryzacji dokumentów oferujemy profesjonalne doradztwo i pomoc techniczną. Dla każdego Klienta dobieramy najodpowiedniejszy program opieki, aby zapewnić jak największe zadowolenie ze sprzedanych przez nas produktów.
PAKIET: Gwarancja
 1. Naprawa skanera odbywa się w placówce serwisowej do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, liczonych od momentu dostarczenia urządzenia do placówki. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni roboczych zostanie dostarczone do klienta na koszt serwisu, urządzenie zastępcze, o parametrach nie gorszych niż sprzęt, który trafił do serwisu.
 2. Telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne w godzinach pracy serwisu, tj. poniedziałek-piątek 9:00 – 17:00 (z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy).
 3. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy skanera, z wyłączeniem części naturalnie zużywających się (elementów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych) oraz wynikających ze złej eksploatacji urządzenia.
 4. Okres gwarancji, w zależności od wybranego pakietu trwa od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) lat.
 5. Wszelkie usterki, objęte pakietem gwarancyjnym należy zgłaszać przy użyciu formularza elektronicznego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: https://stovaris.pl/partnerzy/zgloszenie-rma/. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia, zostanie nadany indywidualny numer zgłoszenia. Zgłoszenia przychodzące po godz. 14:00 rejestrowane są w następnym dniu roboczym.
PAKIET: Gwarancja On-Site
 1. Naprawa skanera odbywa się do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, liczonych od momentu potwierdzenia wystąpienia usterki przez technika.
 2. Naprawa urządzenia odbywa się w miejscu jego zainstalowania – w siedzibie Klienta.
 3. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu instalacji (w siedzibie Klienta) serwis zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż naprawiany sprzęt.
 4. Telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne w godzinach pracy serwisu, tj. poniedziałek-piątek 9:00 – 17:00 (z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy).
 5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy skanera, z wyłączeniem części naturalnie zużywających się (elementów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych) oraz wynikających ze złej eksploatacji urządzenia.
 6. Okres gwarancji, w zależności od wybranego pakietu trwa od 1 (słownie: Jednego) do 7 (słownie: siedmiu) lat.
 7. Wszelkie usterki, objęte pakietem gwarancyjnym należy zgłaszać przy użyciu formularza elektronicznego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: https://stovaris.pl/partnerzy/zgloszenie-rma/. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia, zostanie nadany indywidualny numer zgłoszenia. Zgłoszenia przychodzące po godz. 14:00 rejestrowane są w następnym dniu roboczym.
PAKIET: Gwarancja On-Site + NBD
 1. Naprawa skanera odbywa się do 2 (słownie: dwóch) dni roboczych, liczonych od momentu potwierdzenia wystąpienia usterki przez technika.
 2. Naprawa urządzenia odbywa się w miejscu jego zainstalowania – w siedzibie Klienta.
 3. W przypadku braku możliwości naprawy urządzenia w miejscu instalacji (w siedzibie Klienta) serwis zobowiązany jest do dostarczenia Klientowi urządzenia zastępczego, o parametrach nie gorszych niż naprawiany sprzęt.
 4. Telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne w godzinach pracy serwisu, tj. poniedziałek-piątek 9:00 – 17:00 (z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy).
 5. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy skanera, z wyłączeniem części naturalnie zużywających się (elementów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych) oraz wynikających ze złej eksploatacji urządzenia.
 6. Okres gwarancji, w zależności od wybranego pakietu trwa od 1 (słownie: Jednego) do 7 (słownie: siedmiu) lat.
 7. Wszelkie usterki, objęte pakietem gwarancyjnym należy zgłaszać przy użyciu formularza elektronicznego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: https://stovaris.pl/partnerzy/zgloszenie-rma/. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia, zostanie nadany indywidualny numer zgłoszenia i w ciągu 4 godzin roboczych od wypełnienia zgłoszenia zostanie nawiązany kontakt technika z klientem celem potwierdzenia usterki. Zgłoszenia przychodzące po godz. 14:00 rejestrowane są w następnym dniu roboczym.
PAKIET: Gwarancja NBD Exchange
 1. Pakiet obejmuje wysyłkę skanera zastępczego do klienta w dniu następnym po potwierdzeniu usterki u klienta.
 2. Naprawa urządzenia odbywa się w siedzibie serwisu świadczącego usługę.
 3. Koszty transportu w obie strony pokrywa gwarant.
 4. Skaner zastępczy przychodzi w oryginalnym opakowaniu i w te opakowanie klient musi spakować uszkodzony w celu odsyłki do serwisu
 5. Telefoniczne i mailowe wsparcie techniczne w godzinach pracy serwisu, tj. poniedziałek-piątek 9:00 – 17:00 (z wyłączeniem ustawowych dni wolnych od pracy).
 6. Gwarancja obejmuje wszystkie elementy skanera, z wyłączeniem części naturalnie zużywających się (elementów eksploatacyjnych i konstrukcyjnych) oraz wynikających ze złej eksploatacji urządzenia.
 7. Okres gwarancji, w zależności od wybranego pakietu trwa od 1 (słownie: Jednego) do 7 (słownie: siedmiu) lat.
 8. Wszelkie usterki, objęte pakietem gwarancyjnym należy zgłaszać przy użyciu formularza elektronicznego. Formularz dostępny jest na stronie internetowej: https://stovaris.pl/partnerzy/zgloszenie-rma/. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia, zostanie nadany indywidualny numer zgłoszenia i w ciągu 4 godzin roboczych od wypełnienia zgłoszenia zostanie nawiązany kontakt technika z klientem celem potwierdzenia usterki. Zgłoszenia przychodzące po godz. 14:00 rejestrowane są w następnym dniu roboczym.
PAKIET: Przeglądy / Przeglądy On-Site
 1. W ramach pakietu Klient ma prawo do zgłoszenia zapotrzebowania wykonania nieodpłatnego przeglądu skanera (ilość przeglądów w roku zależna od wykupionej ilości przez klienta końcowego i jego indywidualnych potrzeb) Przegląd skanera będzie realizowany w okresie obowiązywania zakupionego pakietu w siedzibie serwisu lub u klienta w zależności od wersji pakietu, w terminie do 14 (słownie: czternastu) dni roboczych, liczonych od momentu zgłoszenia takiej potrzeby przez Klienta. Zgłoszenia przeglądów serwisowych należy dokonywać w formie elektronicznej, za pośrednictwem formularza, dostępnego na stronie internetowej: https://stovaris.pl/partnerzy/zgloszenie-rma. Po prawidłowym wypełnieniu zgłoszenia, zostanie nadany indywidualny numer zgłoszenia.
 2. Przegląd będzie obejmował czyszczenie i konserwację wnętrza skanera, mające na celu usunięcie obcych elementów, które dostały się do wnętrza urządzenia, podczas normalnej pracy i eksploatacji urządzenia. Przegląd serwisowy obejmuje również przeprowadzenie testów prawidłowego funkcjonowania urządzenia, jego kalibrację (jeśli jest wymagana) oraz wymianę elementów eksploatacyjnych (materiały płatne oddzielnie, zgodne z odrębną wyceną).
PAKIET: Materiały eksploatacyjne
 • W ramach pakietu klient ma zapewnione materiały eksploatacyjne do skanera w okresie od 1 do 7 lat , lub określonej liczbie zeskanowanych dokumentów. W przypadku tego pakietu usługa on-site jest wyliczana indywidualnie ,jak również zestawy materiałów eksploatacyjnych(consumable kit) będą dostarczane i obsługiwane zgodnie z zaleceniami producenta.

Osoby kontaktowe:

Michał Gardocki

Pre-Sales Engineer
tel. +48 502 447 112
m.gardocki@stovaris.pl

Sylwester Pytkowski

Pre-Sales Engineer
tel. +48 507 015 459
s.pytkowski@stovaris.pl