Zaznacz stronę
Smart Lab - IoT w medycynie - STOVARIS

Stovaris dystrybutor specjalizowany w dziedzinie obrazowania medycznego oraz IoMT wziął udział w cyklu 4 warsztatów Smart Lab w obszarze IoT w medycynie. Podczas wydarzenia przedstawiciele ponad 40 przedsiębiorstw, instytucji otoczenia biznesu, świata nauki i instytucji publicznych wypracowywali i zdefiniowali główne kierunki rozwoju tego obszaru w Polsce. Określili również nisze technologiczne, w których mogą uzyskać przewagi konkurencyjne, zarówno na rynku krajowym jak i na rynkach międzynarodowych.

Wspólna praca podczas warsztatów będzie stanowić podstawę do opracowania ekspertyzy Business Technology Roadmap (BTR), która kompleksowo wskaże kierunki priorytetowe dla rozwoju obszaru IoT w medycynie w Polsce oraz będzie zawierać rekomendacje m.in. co do aktualizacji Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Smart Lab - IoT w medycynie 2021

Synergia wiedzy przedsiębiorców, pracowników instytutów badawczych oraz agencji rządowych pozwoliła na dogłębną analizę trendów oraz szczegółowe opracowanie wielowymiarowej Mapy rozwoju rynku i danych technologii (BTR). Planowane do realizacji w najbliższych latach działania oraz projekty B+R wskazane przez uczestników warsztatów obejmują zagadnienia takie jak m.in. algorytmy do analizy danych telemetrycznych z urządzeń IoT, systemy rehabilitacji zdalnej, platformy diagnostyczne do zdalnej opieki nad pacjentami wykorzystujące urządzenia nasobne, IoT do monitorowania leków niewiadomego pochodzenia czy systemy do bezpiecznego pozyskiwania i wymiany danych z IoT w celu wsparcia profilaktyki zdrowotnej i zdalnej diagnostyki.” – podsumował dr hab. inż. Robert Bogdanowicz, profesor Politechniki Gdańskiej nadzorujący prace merytoryczne nad ekspertyzą.

dr hab. inż. Robert Bogdanowicz

profesor Politechniki Gdańskiej

Spotkania zostały zorganizowane w ramach projektu pozakonkursowego pod nazwą „Monitoring Krajowej Inteligentnej Specjalizacji”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sam projekt był realizowany przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a na zlecenie PARP wspiera go firma PwC.