Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Systemy kontroli jakości

Wszystkie monitory medyczne muszą podlegać okresowej kontroli w zakresie zarówno zgodności odwzorowania obrazów ze standardem DICOM Part 14, jak i równomierności podświetlenia ekranu. Zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Zdrowia, kontrole takie muszą być wykonywane co najmniej raz na 12 miesięcy. W tym celu, do monitorów opisowych, opcjonalnie, może być dołączane oprogramowanie producenta monitora do jego kalibracji, które wykorzystując czujniki wewnętrzne, lub dokupione czujniki zewnętrzne, może dokonywać okresowej ich inspekcji.

Pragniemy zwrócić Państwa szczególną uwagę na ofertę monitorów, w których zainstalowane są dedykowane czujniki na bieżąco monitorujące parametry ekranu i korygujące je. Procesy te przebiegają automatycznie, dając gwarancję najlepszej możliwej reprodukcji diagnozowanego obrazu. Dzięki nim, możliwa jest również ich zdalna kontrola przez organy szpitala/kliniki do tego upoważnione. Obniża to znacząco osobowe koszty związane z ich eksploatacją. Daje to też możliwość predykcji konieczności wymiany monitorów ze względu na postępujący naturalny proces starzenia się podzespołów, a co za tym idzie, uniknięcia przestojów w diagnostyce, w okresie zakupu i wymiany sprzętu.

Wymagania dotyczące stosowania monitorów ujęte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18-02-2011r. (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 884) w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej:

MediCal QAWeb oprogramowanie BARCO do kalibracji i kontroli monitorów medycznych

MediCal QAWeb
Oprogramowanie BARCO do kalibracji i kontroli monitorów medycznych

Luminancja monitorów Rodzaj monitora
Minimalna luminancja monitorów [cd/m2] opisowy przeglądowy
Radiologia ogólna 400 200
TK i angiografia 200 100
Mammografia 500 500
Stomatologia 200 100
Kontrast monitorów Rodzaj monitora
Minimalna luminancja monitorów [cd/m2] opisowy przeglądowy
Radiologia ogólna 400 100
TK i angiografia 250 100
Mammografia 500 500
Stomatologia 250 100
Minimalna przekątna monitora opisowego [cm]
Radiologia ogólna 47,5
TK i angiografia 45,0
Mammografia 50,0
Stomatologia 37,5
Matryca monitora powinna być: Monitor opisowy Monitor przeglądowy
Badanie Barwa Minimalna liczba pikseli (MP) Minimalna liczba pikseli (MP)
Radiologia ogólna monochromatyczna (kolorowa) 1,92 1,00
TK i angiografia monochromatyczna lub kolorowa 1,00 1,00
Mammografia monochromatyczna (kolorowa) 5,00 5,00
Stomatologia monochromatyczna lub kolorowa 0,70 0,70
Dopuszczalne, maksymalne natężenie oświetlenia powierzchni zewnętrznej monitora opisowego (lux)
Radiologia ogólna 15
TK i angiografia 15
Mammografia 10
Stomatologia nie dotyczy
Krzywa skali szarości (DICOM Grayscale Standard Display Function)
Dopuszczalne odchylenie od krzywej DICOM [%] 10
UWAGA:  Jednorodność jasności monitora
Dla luminancji zmierzonych w środku i w czterech rogach jednorodnego wyświetlanego obrazu na monitorze zakres zmierzonych wartości, w odniesieniu do średniej arytmetycznej maksymalnej i minimalnej spośród zmierzonych wartości, wynosi maksymalnie: 15 % (dla monitorów opisowych), 25 % (dla monitorów przeglądowych), 30 % (dla wszystkich monitorów kineskopowych)

Ta grupa produktów opiera się na rozwiązaniach firm:

BARCO | Calibrite | LG Business Solutions

Osoby kontaktowe:

Marcin Cichecki

Sales Director
tel. +48 222 484 000
m.cichecki@stovaris.pl

Paweł Waszniewski

Product Manager
tel. +48 885 805 609
p.waszniewski@stovaris.pl