Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Monitory opisowe (diagnostyczne)

Monitor opisowy to z definicji urządzenie do prezentacji plików DICOM z systemu PACS w celu klinicznej interpretacji obrazu medycznego*. Mówiąc najogólniej, to monitory, które w sposób najbardziej precyzyjny z możliwych odtwarzają szczegóły obrazów z wszelkiego rodzaju urządzeń diagnostycznych. Są to monitory zarówno monochromatyczne, jak i kolorowe z matrycami od 1 MP do 5 MP, w konfiguracjach jedno lub dwu monitorowych, oraz 4 MP, 6 MP, 8 MP, 12 MP w konfiguracjach jednopanelowych. W ostatnich latach widzimy silną tendencję zastępowania monitorów monochromatycznych przez kolorowe, które umożliwiają wyświetlanie obrazów z wielu modalności, jak i zastępowania tradycyjnych stacji dwu monitorowych, przez pojedyncze monitory o dużych (równorzędnych) rozdzielczościach. Do najważniejszych cech tych monitorów należy zaliczyć:

  • funkcję sprzętowej, precyzyjnej kalibracji zgodnej ze standardem DICOM Part 14;
  • układy zapewniające równomierne podświetlenie całej matrycy;
  • układy stabilizujące jasność matrycy na żądanym poziomie, zaraz po włączeniu monitora (wyjściu ze stanu uśpienia), jak i w dłuższym okresie eksploatacji pomiędzy kolejnymi kalibracjami monitorów;
  • szerokie kąty widzenia obrazu z postrzeganiem jedynie minimalnych zmian koloru dla skrajnych kątów patrzenia;
  • stosowne certyfikaty potwierdzające spełnienie wymogów urządzeń medycznych diagnostycznych.

Wraz z monitorami oferowane są dedykowane medyczne karty graficzne, oraz całe stacje diagnostyczne.
Gwarancja na monitory opisowe BARCO i Jusha wynosi 5 lat. W przypadku monitorów BARCO i Jusha istnieje możliwość rozszerzenia jej do 7 lat.

Pragniemy jednak dodać, że nadal wielu lekarzy preferuje pracę na monitorach monochromatycznych, w przypadku gdy diagnostyka opiera się na obrazach właśnie monochromatycznych (radiologia, mammografia).  Dlaczego? Każdy monitor kolorowy może wyświetlić zdjęcie monochromatyczne. Problem polega na tym, że wszystkie poziomy szarości uzyskuje się z „mieszania” trzech kolorów podstawowych: zieleni, czerwieni i koloru niebieskiego. Taka jest „fizyka procesu” monitor kolorowy musi „składać” szarość. Niesie to za sobą wiele potencjalnych problemów. Podstawowym z nich jest dominanta jednego z kolorów podstawowych (najczęściej czerwieni), w związku z czym szarość nie jest neutralna i może to drażnić lekarza. Ten symptom wynika najczęściej z nieprecyzyjnej pre-kalibracji monitora na etapie jego produkcji. Drugim problemem mogą być delikatne „obwódki” jednego z kolorów podstawowych wzdłuż liter lub linii podziału. Wynika to ze sposobu wyświetlania przez matrycę.

Zatem olbrzymią zaletą monitorów monochromatycznych z punktu widzenia wykonywania diagnostyki jest to, że nie mają nałożonych barwnych powłok na ekranie LCD. Wyświetlany przez nie obraz jest „czysty” i precyzyjnie odwzorowany. Daje poczucie większej głębi obrazu. Szarość jest naturalna, bez przebarwień i obwódek.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, firma Jusha będzie kontynuowała produkcję monitorów monochromatycznych: 2 MP, 3 MP i 5 MP, przez kolejne lata, a firma BARCO monitorów 5 MP.

BARCO Nio Fusion MDNC-12130 12MP

Jusha C 620G – 6 MP

LG 31HN713D 12MP

Barco Coronis Fusion MDCC-6530 – 6 MP

Wymagania wynikające ze stosownego „Rozporządzenia Ministra Zdrowia….”, a dotyczące monitorów opisowych:

Wymagania ogólne:
Stanowisko opisowe musi być wyposażone w komputer z dedykowaną kartą graficzną, obsługującą monitory, których liczba i minimalne parametry określone są poniżej……. Każdy z elementów przekazywania i prezentacji obrazu (w tym i karta graficzna) musi zapewnić możliwość przekazania w stanowisku opisowym 1024 poziomów szarości (10 bitów).

Wymagania szczegółowe:

  minimalna rozdzielczość: minimalna, robocza przekątna ekranu lub pola obrazowego minimalna luminancja minimalny kontrast Uwagi
radiologia ogólna 1,92 MP 47,5 cm 400 cd/m2 400;1 co najmniej 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM
mammografia 5,0 MP 50 cm 500 cd/m2 500;1 co najmniej 2 monitory monochromatyczne pracujące w układzie pionowym, w standardzie DICOM
tomografia, angiografia 1,0 MP 45 cm 200 cd/m2 250;1 co najmniej 1 monitor
stomatologia 0,7 MP 37,5 cm 200 cd/m2 250;1 dla pantomografii i tomografii stomatologicznej wymagania są takie same jak dla tomografii i angiografii. Dla zdjęć wewnątrzustnych wymagania, jak wyszczególnione

 * Ryszard Kowski, przewodniczący Komisji ds. Technicznych i Legislacyjnych PLTR

Ta grupa produktów opiera się na rozwiązaniach firm:

BARCOJusha

Osoby kontaktowe:

Marcin Cichecki

Sales Director
tel. +48 222 484 000
m.cichecki@stovaris.pl

Paweł Waszniewski

Product Manager
tel. +48 885 805 609
p.waszniewski@stovaris.pl