Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

ScaleMP – Kompleksowe rozwiązania dla HPC, skalowania mocy obliczeniowej i zwiększania pamięci.

vSMP ClusterONE

Uprość swój pierwszy klaster HPC i uruchom jeden system.

Pakiet vSMP ClusterONE upraszcza zarządzanie klastrem, traktując je jako jedno zadanie administracyjne polegające na przekształceniu klastra fizycznie rozdzielonych serwerów, w jeden pojedynczy logiczny komputer, przypominający stację roboczą o super wydajności. Zarządzanie systemem  vSMP ClusterONE jest równie łatwe jak zarządzanie stacją roboczą Linux.

Bezpośrednio po wdrożeniu użytkownicy mogą interaktywnie pracować z systemem, tak jak ze stacją roboczą. W systemie działają standardowe narzędzia zarządzające systemem operacyjnych typu Linux. Funkcja zarządzania wolumenami systemu Linux tworzy wysokiej wydajności system plików dla tymczasowej przestrzeni roboczej  (scratch). Nie jest konieczne zarządzanie sieciami lub podsieciami oraz wieloma systemami operacyjnymi.

Rozwiązanie vSMP ClusterONE oferuje rozszerzone możliwości w porównaniu do standardowych systemów klastrowych:

 • Możliwość pracy w trybie wsadowym i interaktywnym.
 • Pojedynczy system operacyjny — nie ma potrzeby zapewnienia tego samego oprogramowania na wielu węzłach.
 • Wbudowany, współdzielony system operacji wejścia/wyjścia (I/O), umożliwiający korzystanie z lokalnych wysokowydajnych wolumenów tymczasowej przestrzeni roboczej.
 • Możliwość korzystania z wysokowydajnej sieci InfiniBand bez tracenia czasu na naukę i bez potrzeby stosowania żadnych sterowników.

Do tej pory przejście z systemów klasy stacji roboczych do środowisk przetwarzania HPC było bardzo skomplikowanym przedsięwzięciem, wymagającym korzystania z pracy drogich, specjalnie przeszkolonych profesjonalistów, nawet w przypadku wdrożenia małych klastrów. W przypadku vSMP ClusterONE nie ma żadnych barier. vSMP ClusterONE niezależnie od liczby węzłów serwerowych zachowuje się jak duża stacja robocza, z dużą ilością rdzeni, dużą ilością pamięci RAM oraz z ogromną liczbą operacji wejścia/wyjścia.

Skrócona specyfikacja:

 • Do 32 węzłów z podwójnymi procesorami, do 6GB/rdzeń;
 • Zalecana lokalna pamięć masowa na węzłach (dla szybkiego obszaru pamięci roboczej z software’owym – RAID na wszystkich dyskach);
 • Systemy operacyjne Redhat, CentOS, lub SUSE;
 • Zestaw vSMP Productivity Pack pozwalający na bezproblemową pracę i automatyczne strojenie.

vSMP ServerONE

Skaluj moc obliczeniową lub pamięć serwera.

Rozwiązanie vSMP ServerONE łączy wiele standardowych serwerów x86 w jeden wirtualny, bardzo wydajny system, będący doskonałą alternatywą dla używanych dotychczas drogich rozwiązań przetwarzania wieloprocesorowego (SMP lub NUMA). Używając pakietu oprogramowania vSMP ServerONE moce obliczeniowe oraz pamięć nie są ze sobą, tak jak to było do tej pory, powiązane, a użytkownicy mogą skalować wybrane atrybuty systemu.

vSMP ServerONE przekształca wiele serwerów, w pojedynczy system komputerowy, widziany przez system operacyjny, aplikacje, administratorów, projektantów i użytkowników, jako jedna całość, na której działa tylko jedna kopia systemu operacyjnego. Każdy procesor w połączonym systemie ma dostęp do całej pamięci, pozwalając aplikacjom na skalowanie, z użyciem modeli typu OpenMP, równoległego wykonywania wątków.

Funkcjonalność vSMP ServerONE może być uzyskana na żądanie, przekształcając dowolny zbiór węzłów podłączonych do tej samej sieci, w jeden pojedynczy system. Tym samym dostarczając prawdziwą definiowalną programowo infrastrukturę serwerową dla celów przetwarzania o wysokiej wydajności (HPC) i centrów danych klasy enterprise.

Główne funkcje:

 • Uruchamianie dowolnej aplikacji HPC dostarczając najwyższą wydajność dla aplikacji SMP (symetrycznego przetwarzania wieloprocesorowego).
 • Możliwości klastra bez potrzeby użycia dedykowanego sprzętu i komponentów.
 • Przetwarzanie typu SMP na żądanie, z jednego punktu zarządzającego, zwiększające wykorzystanie sprzętu i zmniejszając koszty.
 • Wykorzystanie najnowszej generacji procesorów i interfejsów połączeniowych w celu dostarczenia najwyższej wydajności za rozsądną cenę.
 • Możliwość selektywnego skalowania parametrów pozwalającą na dostosowanie systemu do przewidywanego obciążenia i ponoszenia kosztów tylko tego co jest używane.

Maksymalna liczba węzłów tworzących skalowalne rozwiązanie SMP wynosi 128 z maksymalnie 32768 procesorami i 2 PB (petabajty) pamięci RAM.

vSMP MemoryONE

Zwiększ rozmiar pamięci i zmniejsz koszty DRAM.

Rozwiązanie vSMP MemoryONE umożliwia użycie pamięci o nieulotnej zawartości, w celu rozszerzenia lub zastąpienia pamięci DRAM. Wiele firm i instytucji wykorzystuje przetwarzanie bezpośrednio w pamięci operacyjnej, w celu uzyskania bardzo wysokiej wydajności aplikacji i otrzymania znaczących wyników korzystając z zaawansowanej analityki biznesowej. Jednakże przetwarzanie bezpośrednio w pamięci operacyjnej może być ograniczone przez szereg wymagań związanych z dostępną ilością pamięci na serwer. Spowodowane jest to architekturą współczesnych serwerów, a także z zaporową ceną pamięci DRAM.

vSMP MemoryONE rozszerza pamięć operacyjną standardowych systemów x86 wykorzystując w tym celu dyski NVMe SSD. W rezultacie umożliwia to dużo bardziej ekonomiczne korzystanie z większej pamięci operacyjnej, przy zachowaniu podobnej do pamięci DRAM wydajności.

Rozwiązanie pozwala na:

 • Uzyskanie bardzo dużej pamięci operacyjnej:

Dla przetwarzania bezpośrednio w pamięci operacyjnej  takiego jak: bazy danych w pamięci, analityka i symulacje numeryczne.

 • Uzyskanie niższego całkowitego kosztu posiadania (TCO):

Zwiększenie pamięci systemowej wykorzystując pamięci NVMe zamiast DRAM, pozwalające na konsolidację serwerów/systemów poprzez zwiększenie współczynnika pamięć/procesor.

 • Łatwe wdrożenie i użytkowanie:

Nie wymagane są żadne modyfikacje systemu operacyjnego lub aplikacji.

Główne funkcjonalności:

 • Skalowanie pamięci operacyjnej do dziesiątek terabajtów;
 • 8-krotne lub większe zwiększenie ilości pamięci w stosunku do DRAM;
 • Wydajność podobna do pamięci DRAM;
 • Do 70% oszczędności;
 • Całkowita przezroczystość dla systemów operacyjnych Linux i aplikacji;
 • Umożliwienie konsolidacji serwerów;
 • Możliwość wyboru sprzętu: obsługa procesorów Intel oraz AMD, dyski SSD NVMe od wielu dostawców, certyfikacja dla wszystkich wiodących producentów serwerów;
 • Dostępne także na żądanie w chmurze Amazon AWS;
 • Wsparcie dla głównych dystrybucji systemów operacyjnych Linux.