Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Macierze Infortrend GS z dyskami SSD NVMe – do ponad 40PB danych w jednym rozwiązaniu

EonStor GS U.2 NVMe jest gwarantującym wysoką wydajność rozwiązaniem pamięci masowej, dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Dyski SSD z interfejsem U.2 NVMe zapewniają bardzo wysoki transfer oraz bardzo dużą liczbę operacji I/O na sekundę (IOPS), gwarantując przy tym dużo większą, niż poprzednio, efektywność kosztową. Seria GS z interfejsem U.2 jest zunifikowanym rozwiązaniem pamięci masowej, obsługującym sieci pamięci masowej SAN i oferującym jednocześnie usługi sieciowej pamięci masowej NAS. Skalowalność zapewniona jest poprzez dodawanie dodatkowych, zewnętrznych węzłów (scale-out), zarówno dla dostępu na poziomie blokowym jak i na poziomie pików, pozwala na liniową skalowalność wydajności i pojemności. Jest to doskonałe rozwiązanie dla aplikacji wydajnie przetwarzających dane i obsługujących media, w przemyśle rozrywkowym, wirtualizacyjnym czy storage’owym.

Główne funkcje

Ekstremalna wydajność
Do 1 miliona operacji we/wy na sekundę (IOPS, bez użycia pamięci cache). Transfer sekwencyjny do 20GB/s przy odczycie i 10GB/s przy zapisie.

Elastyczna skalowalność
Skalowalność przez dodawanie urządzeń (scale-out) oraz rozbudowę urządzenia (scale-up) w celu zwiększenia wydajności i pojemności do ponad 40PB.

Łatwość użytkowania i zarządzania
Pojedyncza przestrzeń nazw w celu łatwego dostępu do danych i automatycznego rozkładu obciążenia.

Główne funkcje

Maksymalizacja efektywności pamięci masowej
Automatyczna migracja danych pomiędzy grupami/warstwami pamięci dyskowej: dyskami SSD z interfejsem U.2 NVMe SSD pozwalającymi na uzyskanie wysokiej wydajności i dużej liczby operacji we/wy oraz tradycyjnymi dyskami HDD dla archiwizacji danych

Zoptymalizowana dla dysków SSD U.2 NVMe
Wbudowany inteligentny algorytm zwiększający żywotność dysków SSD i zapobiegający jednoczesnemu uszkodzeniu kilku dysków i potencjalnej utracie danych

Wysoka wydajność dzięki dyskom SSD z interfejsem U.2 NVMe

Szybkie dyski SSD U.2 NVMe w połączeniu z niskolatencyjnym, szybkim interfejsem PCIe, pozwalają na uzyskanie transferu do 20/10 GB/s przy odczycie/zapisie oraz do 1 miliona operacji I/O na sekundę, w obrębie pojedynczego urządzenia.

Scale-out, Scale-up, czyli elastyczna rozbudowa

Korzystając z EonStor GS i funkcjonalności rozbudowy poziomej (dodawania nowych węzłów), możliwe jest stworzenie klastrów pamięci masowej i liniowe zwiększanie wydajności oraz pojemności pamięci masowej. Funkcja ta dostępna jest zarówno dla usług w sieci SAN, jak i w trybie NAS. Liniowy wzrost wydajności możliwy jest poprzez dodawanie dodatkowych urządzeń (scale-out). Zwiększenie pojemności rozwiązań EonStor GS U.2 NVMe możliwe jest zarówno poprzez dokładanie dodatkowych  dysków (scale-up) jak i dołożenie dodatkowych urządzeń (scale-out), obsługując w sumie aż do ponad 3000 dysków.

Łatwy dostęp i proste zarzadzanie środowiskiem IT

Użytkownicy mają dostęp do współdzielonych folderów z jednym katalogiem nadrzędnym, w ramach jednej, wspólnej przestrzeni nazw – nie muszą się więc zastanawiać, gdzie umieszczone są dane. Umożliwiono także automatyczne równoważenie obciążenia, co pozwala uniknąć żmudnej i czasochłonnej konfiguracji oraz planowania rozmieszczenia danych.

Wyższa efektywność i niższy TCO

EonStor GS U.2 NVMe  oferuje funkcje hybrydowej pamięci masowej. Automatyczne rozkładanie danych pomiędzy różnymi warstwami/technologiami pamięci dyskowej ( automated storage tiering), zastosowane w EonStor GS, pozwala na wykorzystanie wysokiej przepustowości i niskich opóźnień dysków NVMe SSD, oferując w zamian wyższą wydajność dla często używanych danych. Jednocześnie pozwala to  na lepsze wykorzystanie tradycyjnych dysków HDD, w obudowach rozszerzających, jako nośnika backupów. Zwiększa to w rezultacie wydajność systemu i redukuje koszt użytkowania.

Inteligentne zarządzanie dyskami SSD

W pamięci masowej EonStor GS U.2 NVMe zastosowano inteligentny algorytm, grupujący dane, mające być zapisane na urządzeniu. Nie tylko redukuje on całkowitą liczbę operacji zapisu na dysk SSD, w celu zwiększenia jego żywotności, ale także zapobiega jednoczesnej- często prowadzącej do utraty danych – awarii kilku dysków. EonStor GS U.2 NVMe monitoruje w czasie rzeczywistym status dysków SSD. Oszacowuje także pozostały czas życia nośnika i wysyła powiadomienia, przypominając administratorowi o potrzebie wymiany dysku SSD, który może ulec awarii.

Kompletna ochrona danych i backup

Pamięć masowa EonStor GS U.2 NVMe oferuje kilka rozwiązań z obszaru bezpieczeństwa danych gwarantujących ich ścisłą ochronę. W przypadków dysków SSD, firma Infortrend zastosowała unikalną technologię RAID, która pomaga systemowi w normalnej pracy – jednocześnie chroniąc dane, nawet w przypadku uszkodzenia dysków. Dla lokalnego backupu danych w uniwersalnych macierzach infortrend w macierzach GS U.2 NVMe, wykorzystano popularne rozwiązanie kopii migawkowych(snapshotów). Użytkownicy mogą zaplanować wykonanie backupu wszystkich zasobów systemu pamięci masowej, włączając w to wolumeny czy współdzielone foldery, a następnie – w przypadku potrzeby – powrócić do poprzedniej wersji. W przypadku konieczności wykonywania zdalnych backupów, możliwe jest wykorzystanie funkcjonalności zdalnej replikacji w celu stworzenia kopii plików na zdalnym urządzeniu serii GS  lub nawet w chmurze publicznej, korzystając z funkcjonalności EonCloud bramy dostępowej do chmury oferowanej przez serię GS.

Wysoka niezawodność

Modułowa budowa i architektura serii macierzy Infortrend GS z wymiennymi zasilaczami, wentylatorami, kontrolerami i blokami interfejsów zmniejsza koszty obsługi i pozwala na szybkie i precyzyjne wsparcie techniczne  i usługi serwisowe. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie przestojów w pracy urządzenia i zwiększenie produktywności.

Łatwe zarządzanie

W urządzeniach Infortrend GS U.2 NVMe zaimplementowane zostało oprogramowanie zarządzające EonOne, pomagające użytkownikowi w zwiększeniu efektywności usług pamięci masowej. Jego intuicyjny interfejs pozwala na centralne zarządzanie klastrem i wieloma urządzeniami, monitorując wydajność i wykorzystanie pamięci  masowej.