Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

System sprawdzania poprawności danych archiwalnych przechowywanych na kasetach z taśmą magnetyczną

Zarządzanie czasem życia nośników taśmowych w bibliotekach firmy SpectraLogic

Wielu użytkowników systemów archiwizacji  podchodzi z obawą do wykorzystania nośników taśmowych jako medium archiwalnego. Powodem tego są dawne problemy z trwałością starszych typu nośników taśmowych. Technologia LTO obecna na rynku już 19 lat, zlikwidowała te problemy i zdecydowanie wydłużyła czas archiwalnego życia nośników.

Jednakże mimo tego, że LTO jest bardzo niezawodną technologią, błędy związane z używaniem nośników taśmowych mogą nadal występować ze względu na:

 • zużyte lub zniszczone taśmy,
 • zabrudzone głowice napędów taśmowych,
 • zabezpieczane przed zapisem lub zaszyfrowane nośniki.

Bardzo istotnymi informacjami związanymi z wykorzystaniem nośników są:

 • Liczba użyć nośnika;
 • Czas ostatniego załadowania nośnika;
 • Czy z nośnikiem są związane jakiekolwiek błędy?
 • Czy nośniki były używane w mocno wyeksploatowanym napędzie?
 • Czy posiadają oryginalny kod kreskowy?
 • Czy nadają się do dalszego bezpiecznego przechowywania danych?

Rozwiązaniem tego problemu jest opracowany przez firmę SpectraLogic system zarządzania czasem życia nośników, wykorzystywany i dostępny w bibliotekach taśmowych produkcji tej firmy. Pozwala on na kontrolę zagrożeń mogących spowodować problemy oraz na monitorowanie zużycia taśm, a także czasu ich użytkowania, które mogą mieć wpływ na dalsze wykorzystanie taśm.

Zarządzanie czasem życia nośników taśmowych gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo danych podczas pracy i przechowywania nośników taśmowych.

Aby zmaksymalizować czas i bezpieczeństwo wykorzystania nośników firma SpectraLogic rekomenduje stosowanie w swoich bibliotekach nośników certyfikowanych „Spectra Certified Media” które:

 • są wstępnie czyszczone w celu usunięcia zanieczyszczeń powstałych podczas procesu produkcji nośnika,
 • posiadają sformatowany dla celów zarządzania czasem życia nośnika standardowy układ pamięci umieszczany w każdej kasecie LTO,
 • są sprawdzane, etykietowane oraz pakowane w specjalne zestawy (Terapack)  w celu zapewnienia bezpiecznego transportu, a następnie możliwości natychmiastowego ich użycia bez konieczności rozpakowywania i umieszczani w magazynkach.

Podczas całego czasu życia nośnika gromadzone są dane związane z dostępem do taśmy, liczbą odczytów i zapisów, ilością błędów oraz liczbą załadowań.

System w sposób ciągły monitoruje stan nośników oraz w czytelny i prosty sposób informuje użytkownika.

Nośniki śledzone są na podstawie ich kodu kreskowego. Stan nośników  sygnalizowany jest przez proste kolorowe ikony:

 • zielona – kaseta jest bezpieczna dla operacji zapisu i odczytu,
 • żółta – ostrzeżenie przed dalszym zapisem danych na kasecie; dane już na niej zapisane są jednak bezpieczne i dostępne do odczytu,
 • czerwona – kaseta powinna być wycofana z obiegu, jej dalsze wykorzystywanie grozi trwałą utratą danych.

Status jest oszacowywany automatycznie z użyciem algorytmów opracowanych przez SpectraLogic. Możliwe jest także używanie nośników niecertyfikowanych przez Spectra, jednak w tym wypadku uzyskiwane dane są mniej szczegółowe. Wszystkie dane o stanie nośników używanych w bibliotece przechowywane są  w specjalnej bazie i dostępne do przeglądania lub do eksportu do zewnętrznych narzędzi analizy nośników.

Użytkownicy są cały czas powiadamiani o stanie nośników taśmowych za pomocą alertów na ekranie wiadomości systemowych. Możliwe jest także samodzielne skonfigurowanie alertów w zależności od konkretnych wymagań.

Śledzonych jest ponad 40 parametrów takich jak między innymi:

 • Liczba załadowań;
 • Blokada zapisu;
 • Typ nośnika;
 • Pierwszy i ostatni zapis w bibliotece;
 • Maksymalna pojemność;
 • Skorygowane błędy zapisu i odczytu;
 • Ostatnie statusy napędów;
 • Stopień kompresji;
 • Szczegółowe dane o czyszczeniu napędu.

System pozwala na sprawdzenie integralności danych. Może być to wykonane na 3 poziomach:

Poziom 1: Skanowanie wstępne; sprawdza czy:
 • Nie urwany jest pin mocujący taśmę w napędzie;
 • Nie ustawiono blokady zapisu;
 • Nie ma niezgodności klucza szyfrującego;
 • Nie ma ustawionego status czerwonego dla danego nośnika.
Poziom 2: Skanowanie szybkie to:
 • Pojedynczy przebieg weryfikacji odczytu w środowiskach o dużym obciążeniu;
 • Uzupełnienie a nie zastąpienie skanowania pełnego.
Poziom 3: Skanowanie pełne:
 • Pełna weryfikacja poprawności odczytu wszystkich danych na kasecie;
 • Powiadomienie o konieczności migracji danych na nowy nośnik;
 • Rekomendowane jest przeprowadzenie pełnego skanowania wszystkich nośników archiwalnych raz na 6 do 12 miesięcy.

Rozwiązanie zarządzania czasem życia nośników taśmowych wykorzystywane w bibliotekach SpectraLogic pozwala na bezpieczne długoterminowe przechowywanie danych na taśmach magnetycznych. Dzięki monitorowaniu bardzo dużej liczby parametrów decydujących o stanie nośnika oraz zastosowaniu wstępnie przygotowanych kaset z taśmą, zapewnia ono dużo większy stopień bezpieczeństwa danych archiwalnych niż standardowe mechanizmy zawarte w pakietach oprogramowania backupow’ego i archiwalnego dostępnych na rynku.

Chcesz wiedzieć więcej?