Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

StarWind HCA – HyperConverged Appliance

StarWind HyperConverged Appliance

StarWind HCA – infrastruktura hiperkonwergentna zdefiniowana programowo

StarWind HCA (HyperConverged Appliance) to 100% infrastruktura hiperkonwergentna zdefiniowana programowo, zaprojektowana w celu zminimalizowania przestojów w pracy aplikacji, przeznaczona dla firm z ograniczonym budżetem IT.

StarWind HCA zapewnia ciągłość działania dzięki zastosowaniu oprogramowania Starwind VSAN pozwalającego na pracę systemu 2-węzłowego, nawet przy awarii 1 węzła oraz 1 dysku w sprawnym węźle. W siedzibie firmy mogą znajdować się dwa węzły węzły lub tylko jeden, przy drugim węźle znajdującej się w chmurze. Wszystkie awarie usuwane są bardzo szybko bez udziału personelu IT klienta, dzięki proaktywnemu wsparciu producenta, którym objęte jest każde urządzenie StarWind HCA. Firma StarWind zapewnia konfigurację urządzenia, uczestniczy w migracji danych i integracji rozwiązania z infrastrukturą klienta. Wszystko to w standardowej cenie urządzenia StarWind HyperConverged Appliance. Dzięki doświadczonemu zespołowi wsparcia firmy Starwind wszystkie problemy klienta, nie tylko te związane z samym urządzeniem StarWind HCA, są rozwiązywane bardzo szybko. Nawet jeśli wymaga to rozwiązywania problemów z działaniem aplikacji firm trzecich.

StarWind HyperConverged Appliance

Starwind HyperConverged Appliance jest gotowym rozwiązaniem wirtualizacyjnym zbudowanym z najlepszych podzespołów. Dzięki jednemu zespołowi wsparcia oraz ciągłemu monitorowaniu pracy urządzenia przez firmę Starwind, nakłady związane z administracją są bardzo małe. StarWind HCA łączy w sobie najlepsze komponenty sprzętowe oraz software zapewniając niezrównaną wydajność, przy niskim koszcie, bez zwiększenia ryzyka awarii. Serwery dostarczane są przez firmę Dell, pamięci flash przez Intel’a, wirtualizację zasobów pamięci masowej zapewnia Starwind, hiperwizor zapewnia Microsoft lub Vmware, a backup i odtwarzanie realizowane jest z użyciem oprogramowania Veeam.

Wirtualizacja jest sposobem polepszenia działania środowiska IT oraz zmniejszenia kosztów z tym związanych. Przez wiele lat była ona dostępna tylko dla środowisk enterprise. W ostatnich latach sytuacja uległa zmianie na korzyść środowisk małych  i średnich przedsiębiorstw oraz zdalnych oddziałów firm. Złożoność, wysokie koszty implementacji oraz utrzymania opóźniają wdrożenie wirtualizacji w małych firmach lub niewielkich oddziałach korporacji. Problemem jest przede wszystkim brak wykwalifikowanego personelu IT. Problem ten próbuje się rozwiązać poprzez zakup usług związanych z projektem wirtualizacyjnym albo zakup wstępnie skonfigurowanego rozwiązania wirtualizacyjnego, lub też korzystanie z maszyn wirtualnych działających poza lokalizacją firmy. W większości przypadków nie jest to jednak efektywne, gdyż:

  • Usługi nie są darmowe ani tanie, zatem wydatki na IT rosną zamiast się zmniejszać.
  • Początkowo wstępnie skonfigurowane rozwiązania są zazwyczaj zbyt rozbudowane, a później powodują problemy ze skalowalnością. Oferta producentów hiperwizorów jest często kosztowna. Tańsze, budżetowe propozycje zazwyczaj skazują użytkowników na jednego dostawcę i z czasem powodują duże problemy ze wsparciem i utrzymaniem tego typu rozwiązań.
  • Utrzymywanie maszyn wirtualnych poza firmą często powoduje dużo problemów. Zazwyczaj w przypadku małych firm nie jest to technicznie możliwe, a przede wszystkim uzasadnione ekonomicznie.

StarWind HCA – Najlepsze rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dla małych i średnich przedsiębiorstw lub dużych firm z wieloma niewielkimi oddziałami, które chciałyby szybko wdrożyć oraz w łatwy sposób zarządzać środowiskiem wirtualizacyjnym, najlepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie StarWind HCA. Rozwiązanie to unifikuje standardowy sprzęt serwerowy pamięci masowej, hiperwizor (Hyper-V lub VSphere) oraz oprogramowanie użytkowe, w jedną, skalowalna platformę. Starwind HyperConverged Appliance wymaga początkowo tylko 2 serwerów. Przełączniki sieciowe nie są wymagane lub są opcjonalne. StarWind HСA jest już wstępnie skonfigurowany, przetestowany oraz dostosowany do specyficznego zastosowania. Dzięki współpracy StarWind z producentami sprzętu koszt rozwiązania jest minimum 40% niższy od kosztu elementów nabywanych oddzielnie.

StarWind HCA – Dla tych którzy budują infrastrukturę od zera

StarWind HyperConverged Appliance jest przeznaczony dla tych, którzy budują swoja infrastrukturę wirtualizacyjną od zera. W przypadku, gdy użytkowanych jest już kilka serwerów, najlepszym rozwiązaniem jest „tyko programowa” wersja rozwiązania, czyli dostępne na rynku od wielu lat StarWind Virtual SAN. To właśnie jest to co napędza StarWind HyperConverged Appliance.

StarWind HCA - rozwiązanie problemu małych i średnich firm

StarWind HCA jest idealnym rozwiązaniem wirtualizacyjnym stworzonym dla firm z sektora MŚP lub przedsiębiorstw wielooddziałowych; niezaadaptowanym lub dopasowanym, ale stworzonym od początku z myślą o spełnieniu ich unikalnych wymagań.

Chcesz wiedzieć więcej?