Zaznacz stronę
Formularz kontaktowy
Jeśli interesuje Cię nasza oferta, skorzystaj z formularza i zadaj pytanie naszemu specjaliście.

Licencjonowanie produktów Starwind VSAN i VTL

StarWind Virtual SAN

StarWind Virtual SAN® jest w 100% programowym rozwiązaniem pamięci masowej dla dostępnych na rynku popularnych hiperwajzorów, które może być wdrożone, jako aplikacja lub maszyna wirtualna VM. Wymagania systemowe możesz sprawdzić na stronie dostawcy:

StarWind Virtual SAN całkowicie eliminuje konieczność posiadania kosztownej sieci SAN, sieci urządzeń NAS lub innej współdzielonej pamięci masowej. Może być używane w konfiguracjach hiperkonwergentnych (warstwy obliczeniowe oraz pamięci masowej działają na tych samych serwerach fizycznych) lub warstwy obliczeniowej rozdzielonej od warstwy pamięci masowej (warstwy obliczeniowe oraz pamięci masowej działają na oddzielnych serwerach fizycznych) w środowiskach Microsoft Scale-Out File Servers,SMB 3.0, VMware, oraz XEN.

StarWind Virtual SAN zapewnia funkcjonalności dostępne w rozwiązaniach korporacyjnych, takie jak min.:

  • Replikacja synchroniczna /Wysoka dostępność (HA) z nielimitowaną liczbą węzłów, zapewniających skalowalność.
  • Replikacja asynchroniczna /WAN.
  • Log Structured File System (LSFS) – specjalny system plików zapewniający spójność danych w każdych warunkach.
  • Snapshoty (kopie migawkowe) /Snapshoty bez obciążenia serwera (offloaded).
  • Deduplikacja danych w locie.
  • Cachowanie na poziomie L1 I L2, RAM i SSD.
  • Hiperkonwergentna oraz dedykowana infrastruktura pamięci masowej

StarWind® Virtual Tape Library (VTL)

StarWind VTL pozwala firmom na eliminacje kosztownego procesu backupu na taśmy spełniając przy tym wymagania regulacji dotyczących przechowywania i archiwizacji danych przy użyciu biblioteki wirtualnych VTL w siedzibie firmy, z możliwością przesuwania danych do chmury (warstwa obiektowej pamięci masowej). Chroni dane backupowe przed zagrożeniami przechowując je na odpornych na działanie ransomware wirtualnych taśmach. Replikuje i przesuwa backupy do chmury AWS, Azure lub innej chmury publicznej maksymalizując bezpieczeństwo i efektywność kosztową pamięci masowej. Skalowanie lokalnej pamięci masowej może być osiągnięte przez zastosowanie dowolnej macierzy z obiektową pamięcią masową.

VTL dla MSP

VTL dla firm z sektora MSP (Małych Średnich Przedsiębiorstw) skierowany jest do organizacji, które chcą wykorzystać pamięć masową w chmurze w celu automatyzacji procesów tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji. VTL automatyzuje i zastępuje ręczną wysyłkę taśmy DR i rozszerza istniejący plan DR, oferując zarówno replikację, jak i tworzenie warstw. StarWind może również pomóc w migracji danych do chmury za pomocą narzędzi do migracji danych sprzętowych, takich jak AWS Snowball lub Backblaze Fireball.

VTL dla przedsiębiorstw

VTL dla przedsiębiorstw jest odpowiedni dla organizacji, które chcą wykorzystywać zarówno przechowywanie fizyczne, jak i przechowywanie w chmurze w celu automatyzacji tworzenia kopii zapasowych, archiwizacji i zarządzania mediami. W tym przypadku VTL zapewnia efektywne kosztowo pamięci masowe z zamkniętymi przestrzeniami powietrznymi dla zasobów multimedialnych, które muszą być przechowywane na miejscu/lokalnie. W przypadku kopii zapasowych i archiwów VTL automatyzuje i zastępuje ręczną wysyłkę taśmy DR i rozszerza istniejący plan DR, oferując replikację oraz tworzenie warstw i pamięci w chmurze. StarWind może również pomóc w migracji danych do chmury za pomocą rozwiązania do migracji danych od wybranego dostawcy chmury.

VTL dla dostawców usług

W tym przypadku VTL pozwala usługodawcom oferować jako usługę archiwizację danych na taśmach (TaaS), przechowywanie danych (RaaS) i tworzenie kopii zapasowych (BaaS) przy użyciu chmury i pamięci obiektów zamiast fizycznej taśmy LTO. Licencjonowanie usługodawcy oferuje wygodny system płatności dla poszczególnych użytkowników. Ponadto usługi migracji danych klientów są świadczone bezpłatnie.

Licencjonowanie produktów StarWind:

StarWind Virtual SAN®
StarWind Virtual SAN® Standard Edition

Przeznaczone dla sektora średnich i małych przedsiębiorstw oraz zdalnych oddziałów firm (Remote Offices/Branch Offices – ROBO). Licencja pozwala na stworzenie na każdym węźle do 5TB synchronicznie replikowanych wolumenów oraz stworzenie pojedynczych wolumenów (nie HA) o nielimitowanej pojemności. Licencja jest na 1 węzeł, a liczba węzłów jest nielimitowana. Licencja zawiera 1 rok standardowego rocznego wsparcia (ASM).

StarWind Virtual SAN® Professional Edition

Przeznaczone dla sektora średnich i małych przedsiębiorstw oraz zdalnych oddziałów firm (Remote Offices/Branch Offices – ROBO) rozbudowujących swoją infrastrukturę w kierunku rozwiązań korporacyjnych. Licencja pozwala na stworzenie na każdym węźle do 10TB wysoko dostępnej pamięci masowej. Liczba węzłów jest nielimitowana. Licencja jest na 1 węzeł z minimalną liczbą węzłów równą 2. Licencja zawiera 1 rok standardowego rocznego wsparcia (ASM).

StarWind Virtual SAN® Enterprise Edition

Licencja jest na 1 węzeł z minimalną liczbą węzłów równą 2. Liczba węzłów jest nielimitowana. Licencja pozwala na stworzenie na każdym węźle do 20TB wysoko dostępnej pamięci masowej. Licencja zawiera 1 rok standardowego rocznego wsparcia (ASM).

StarWind Virtual SAN® Unlimited Edition

To najwyższa wersja licencji. Licencja jest na 1 węzeł z minimalną liczbą węzłów równą 2. Liczba węzłów jest nielimitowana. Zawiera 1 rok standardowego rocznego wsparcia (ASM). Licencja pozwala na wykorzystanie na każdym niegraniczonej pojemności wysoko dostępnej pamięci masowej.