Zaznacz stronę

Endace

Przedsiębiorstwo Endace rozpoczęło swoją działalność w 2001 roku, jako projekt badawczy na Uniwersytecie Nowej Zelandii. Opracowano wówczas innowacyjne rozwiązanie „DAG™ Data Capture Card” (pol. Karta Przechwytywania Danych), które w krótkim czasie zmieniło definicję przechwytywania i nagrywania ruchu sieciowego, a także stało się niezawodnym standardem.

Oferowane przez Endace rozwiązania do analizy sieci są wykorzystywane przez największe globalne korporacje monitorujące najszybsze i największe sieci.

Po ponad piętnastu latach Endace nadal wyznacza kierunki rozwoju i punkty odniesienia w kontekście dokładnego przechwytywania, nagrywania i odtwarzania ruchu sieciowego z dużą prędkością.

Unikalna platforma analityczna i rejestrator sieci w jednym

Wielofunkcyjna platforma analityczna EndaceProbe™ umożliwia obsługę zewnętrznych aplikacji przeznaczonych do analityki sieci. Dzięki 100% dokładności rejestrowania historii sieci, platforma dostarcza rzetelne dane wykorzystywane do badań związanych z zagrożeniami w cyberprzestrzeni. Posługując się rozwiązaniem Endace w łatwy sposób można wyznaczyć, które dane zostały naruszone oraz dokonać szybkiej analizy problemów związanych z wydajnością sieci lub konkretnej aplikacji. EndaceProbe™ umożliwia pełne przechwytywanie i zapis bez utraty żadnego pakietu, w połączeniach sieciowych od 10Mb/s do 100Gb/s.

Spersonalizowana platforma pozwala – na żądanie użytkownika – uruchomić konkretne funkcje analityczne. EndaceProbe™ w jednym miejscu konsoliduje sprzęt systemowy i obsługuje wiele aplikacji, co w znacznym stopniu przekłada się na redukcję wydatków związanych z wdrożeniem i utrzymaniem systemu. Dostępne funkcje umożliwiają śledzenie ruchu w czasie rzeczywistym a opcja odtwarzania Playback™ pozwala na analizę danych historycznych.

Klienci Endace

Endace współpracuje z wiodącymi, międzynarodowymi organizacjami. Oferowane rozwiązania związane z zarządzaniem sieciami danych, cieszą się dużym zaufaniem wśród:

  • operatorów telefonii komórkowych,
  • banków i instytucji finansowych,
  • międzynarodowych firm medialnych i stacji telewizyjnych,
  • organizacji opieki zdrowotnej,
  • gigantów e-commerce,
  • sieci hipermarketów,
  • administracji rządowych i wojskowych.

Zapytaj o rozwiązania tego producenta naszego specjalistę:

Jarosław Kupiec

Business Development Director
tel. +48 (22) 24 84 000
j.kupiec@stovaris.pl