Zaznacz stronę

Pluribus Networks

Pluribus Networks zostało założone w 2010 roku przez trzech ekspertów specjalizujących się w budowie sieci, którzy postanowili wykorzystać nowe technologie sieciowe i obliczeniowe. Pluribus Networks dostarcza wiodące w branży rozwiązania w zakresie otwartych sieci, z nowej generacji oprogramowaniem Software-Defined Networking (SDN). Produkty dostawcy są dedykowane nowoczesnym centrom danych z jedną lokalizacją, data center z wieloma lokalizacjami oraz rozproszonych środowisk obliczeniowych bazujących na chmurze.

Pluribus Networks pozwala uprościć swoim klientom coraz bardziej złożone operacje w sieci, poprzez ujednolicenie, modernizację oraz pełną automatyzację w rozproszonych środowiskach Data Center. Otwarty system operacyjny (Net OS) Netvisor ONE oraz Adaptive Cloud Fabric to niewymagające kontroli rozwiązanie SDN nowej generacji. Centralnie zarządza siecią na każdym przełączniku. To nowatorskie podejście do SDN tworzy jeden programowalny system obejmujący wielu użytkowników, działanie z wszystkimi urządzeniami sieciowymi, małe opóźnienia w funkcjonowaniu i rozproszone usługi sieciowe (np. network slicing, edge computing, IOT, video traffic segmentation, L2VPN/L3VPN distributed, multi-site unification). Wdrożenie systemu producenta zwiększa wydajność i bezpieczeństwo w sieci, jednocześnie obniżając koszty operacyjne oraz eliminując potencjalnie błędy ludzkie. Wykorzystując otwarty sprzęt sieciowy (open networking) m.in. przełączniki Bare-Metal Switch (White Box Switch), klienci mogą obniżyć koszty zakupu sprzętu sieciowego od 30 do 60%, w porównaniu z tradycyjnymi dostawcami np. Cisco. Tym samym eliminuje się uzależnienie od jednego dostawcy oraz przyspiesza rozwój innowacji.

Klienci wykorzystujący rozwiązania Pluribus Networks uzyskują pełną widoczność swojej sieci, co umożliwia wprowadzenia automatyzacji jej działania. Architektura niewymagająca kontroli wykorzystuje moc przetwarzania przełączników, rozdzielając inteligentnie pakiety na każdy switch w sieci. Dzięki temu użytkownicy z dowolnego przełącznika zyskują widoczność i możliwość rozwiązywania problemów oraz aktualizacji w całej sieci. Oprogramowanie nie wymaga kosztownych kontrolerów, dzięki czemu eliminuje się pojedyncze punkty awarii, zmniejsza się opóźnienia oraz niweluje się potrzebę stosowania pozapasmowego kanału zarządzania. Według producenta SDN w centrum danych to prostota działania połączona z ekonomią systemów Open Networking / White Box Switch. Oprogramowanie Pluribus Netvisor OS i Adaptive Cloud Fabric stanowią idealną podstawę dla rozwiązań sieciowych nowej generacji oraz chmur rozproszonych. Preferowanymi dostawcami sprzętu sieciowego dla tego typu oprogramowania jest Dell EMC i Edgecore Networks, a z naszej oferty Bare-Metal/White Box Switch to QCT z serii QuantaMesh.

Zapytaj o rozwiązania tego producenta naszego specjalistę:

Michał Sobieski

Product Manager
tel. +48 609 603 188
m.sobieski@stovaris.pl